Privacy Policy

Privacy een goede zaak!
Babyfeestkleding.nl gebruikt uw klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft; het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie. Babyfeestkleding.nl verspreidt voor dit laatste doel een e-mail nieuwsbrief. Iedereen die geen prijs stelt op deze e-mail nieuwsbrief kan zich hiervoor afmelden via "Mijn Account". Babyfeestkleding.nl verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw e-mail adres NIET aan derde, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.

Powered by Lightspeed